TextHead
TextBody
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2256/QĐ-BCT 12/03/2015 Quy định về giá bán điện Quy định về giá bán điện
2 8474/QĐ-BCT 23/09/2014 Quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại Quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
3 16/2014/TT-BCT 29/05/2014 Quy định về thực hiện giá bán điện Quy định về thực hiện giá bán điện
4 30/2013/TT-BCT 14/11/2013 Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
EVN Licogi BIDV Andritz Hydro MB EVN EPTC