TextHead
TextBody
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 86/2012/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành Luật đo lường Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành Luật đo lường
2 2256/QĐ-BCT 12/03/2015 Quy định về giá bán điện Quy định về giá bán điện
3 8474/QĐ-BCT 23/09/2014 Quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại Quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
4 16/2014/TT-BCT 29/05/2014 Quy định về thực hiện giá bán điện Quy định về thực hiện giá bán điện
5 14/2014/NĐ-CP 26/02/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
6 30/2013/TT-BCT 14/11/2013 Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
7 137/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực
8 134/2013/NĐ-CP 17/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
9 24/2012/QH13 20/11/2012 Luật Điện lực sửa đổi Luật Điện lực sửa đổi
10 04/2011/QH13 25/11/2011 Luật Đo lường Luật Đo lường
11 50/2010/QH12 17/06/2010 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
12 50/2010/QH12 17/06/2010 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
13 28/2004/QH11 14/12/2004 Luật Điện lực Luật Điện lực
EVN Licogi BIDV Andritz Hydro MB EVN EPTC