TextHead
TextBody

QUỸ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG PVI TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐÔNG DƯƠNG.

12/09/2021

Trong Quý III năm 2021, Quỹ Đầu tư hạ tầng PVI đã mua thành công 10.000.000 cổ phần và trở thành cổ đông lớn chiếm 49,26% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển điện Đông Dương.

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, hiện nay Công ty Cổ phần Phát triển điện Đông Dương đang thực hiện các thủ tục IPO nhằm đưa Công ty lên sàn chứng khoán, dự kiến vào Quý IV năm 2021. Công ty Cổ phần Phát triển điện Đông Dương hiện đang vận hành nhà máy thủy điện Nậm Ban 2 với công suất 22MW, doanh thu hàng năm đạt khoảng 125 tỷ đồng. Việc Quỹ Đầu tư hạ tầng PVI với tư cách là nhà đầu tư chiến lược tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển điện Đông Dương không chỉ là một cơ hội để PVI mở rộng và đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư, đồng thời sẽ giúp Công ty Đông Dương nâng cao thương hiệu và có thêm nguồn lực tài chính để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư thêm các dự án năng lượng như thủy điện, điện gió, điện mặt trời và các lĩnh vực khác vốn đang là thế mạnh của các cổ đông hiện hữu của Công ty Đông Dương.

 
EVN Licogi BIDV Andritz Hydro MB EVN EPTC