TextHead
TextBody
/Upload/images/gt-4.jpg
/Upload/images/gt-2.jpg
/Upload/images/gt-3.jpg
/Upload/nm-tn-nb2.jpg
/Upload/logo/logo.jpg

Giới thiệu

inpec
Tên giao dịch tiếng việt
: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐÔNG DƯƠNG
Tên giao dịch tiếng Anh
: Indochina Electrical Development Joint Stock Company
Tên giao dịch viết tắt
: INPEC
Địa chỉ
: Bản Nậm Ô, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 
Mã số thuế
: 0106519772
Địa chỉ Email
: admin@dongduong.com.vn
Website
: www.inpec.com.vn
Vốn điều lệ
: 202.993.000.000 đồng (Hai trăm linh hai tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu đồng) 
Ngành nghề kinh doanh
: Đầu tư xây lắp các công trình thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm;
Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn đầu tư năng lượng tái tạo hàng đầu tại Việt Nam, mang lại những giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, đối tác, người lao động và xã hội.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Phát huy tối ưu các nguồn tài nguyên nước, nắng, gió và sinh khối. Góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng từ giải pháp năng lượng sạch, phục vụ cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Mục tiêu của INPEC là phát triển bền vững, coi chất lượng và uy tín là kim chỉ nam cho mọi hành động, xây dựng INPEC trở thành một tổ chức đầu tư năng lượng lớn mạnh và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Sơ đồ tổ chức

EVN Licogi BIDV Andritz Hydro MB EVN EPTC