TextHead
TextBody
/Upload/images/gt-4.jpg
/Upload/images/gt-2.jpg
/Upload/images/gt-3.jpg
/Upload/nm-tn-nb2.jpg
/Upload/logo/logo.jpg

Giới thiệu

inpec

Công ty Cổ phần Phát triển Điện Đông Dương (trước đây là Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Ban 2) được thành lập vào năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển các dự án về năng lượng. Từ tháng 11 năm 2018, Công ty hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đi vào vận hành nhà máy thủy điện Nậm Ban 2 tại tỉnh Lai Châu công suất 22MW  hòa vào lưới điện quốc gia. Chiến lược của Công ty trong thời gian tới là tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng tại  các tỉnh Lai Châu; Lào Cai và  Điện Biên với tổng công suất dự kiến 100 MW. 

Xem thêm
EVN Licogi BIDV Andritz Hydro MB EVN EPTC